Kako izabrati terapeuta? (Sa MIlan Damjanac)

OPIS EPIZODE

Kada im zatreba pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje, mnogi ljudi su u dilemi kako odabrati pravog terapueta. Kome se obratiti? Dali su važne, diplome, iskustvo, godine ili pol terapeuta? Ovim dilemama i načinima kako da ispravo postupamo, razgovaramo Milan i ja u najnovijoj epizodi.