Usamljenost (Milan Damjanac)

OPIS EPIZODE

Usamljenost, a još više osećaj samoće, popriumilo je epidemijske razmere u modernom društvu. Kako prevazići osećaj samoće i usamljenosti, kao i anskioznost i depresiju kao posledicu ovih mentalnih stanja?