NAJNOVIJI TEKST

  • Granični poremećaj ličnosti (sa Milan Damjanac)
    OPSI EPIZODE U svetu poslednih godina se sve više govori o pravoj epidemiji graničnog poremećaja ličnosti. Da li je ovaj fenomen samo posledica bolje dijagnostike ili je u pitanju posledica modernog načina života?