Otelov sindorm (sa Milan Damjanac)

OPIS EPIZODE

Iako je pojam „Otelov sindrom“  obično vezan za patološku ljubomoru u partnerskim vezama, može da se primeni i na iluzije u širem smislu kada ljudi ne žele da se suoče sa događajima u realnom životu. Odbijanje da prihvatimo činjenice koje se ne uklapaju u našu sliku sveta može mnogo da nam oteža život. Kako da s enosimo sa tim fenomenom? Milan i ja pričamo o tome u najnovijoj epizodi.