Terapija brze promene (sa Vesnom Stefanović)

OPIS EPIZODE

RTT® je terapeutski pristup koji koristi moćne tehnike zasnovane na dokazima kako bi ljudima pružio alate koji su im potrebni da naprave pozitivne promene. Koreni RTT® potiču iz oblasti tradicionalne psihoterapije kao što su geštalt, terapija usmerena na rešenje i kognitivna bihejvioralna terapija, hipnoterapija i svesnost. O efektima i metodima ove terapije brzih promena razgovaram sa koučem Vesnom Stefanović.