Kako pisanje pomaže?

Anksioznost i Depresija

Jedan od najboljih načina da se izborimo sa stresom i anksioznošću je da beležimo svoje misli na papiru. Ne postoji bolji način da spoznamo sopstveni obrazac mišljenja nego kada ga zapišemo. Rešite se depresije i anksioznosti uz pomoć terapijskog pisanja.

Stres i Strahovi

Terapijsko pisanje je jedan od načina da se pomogne ljudima da se nose sa bilo kojom vrstom traumatskog događaja, uključujući i Postraumatski stres ili PTSP. Utvrđeno je da pisanje poboljšava fizičko i psihičko zdravlje ljudi sa brojnim fizičkim i mentalnim problemima. Dozvolite da pisanje bude vaša terapija.

Lični rast i razvoj

Šta je samospoznaja? Kako ona utiče na naš život? Samospoznaja u obliku razvijene samosvesti  je sposobnost da se posveti pažnja svim aspektima vas samih i umeće da koristite mentalne i fizičke senzacije kako bi oblikovali svest o svetu koji vas okružuje, kao i unutrašnjem mentalnom i fizičkom svetu nas samih.

Duhovne vežbe

Pisanje pomaže da se povežemo sa svojim unutrašnjim bićem i upoznano svoje misli i emocije. Kroz vežbe terapijskog pisanja možemo postići dugoročnu mentalnu stabilnost, zadovoljan i srećan život.