Radionice terapijskog pisanja

U radionicama pisanja kao samoterapije, učesnici radionice prolaze proces ličnog razvoja i uče tehnike terapijskog pisanja koje mogu kasnije da primenjuju u svom svakodnevnom životu. Terapija pisanjem nije psihoterapija i nije psihološka pomoć. Osobama kojima imaju probleme sa mentalnim zdravljem, preporučujem da se obrate stručnjacima – psihijatrima, psiholozima i psihoterapeutima za odgovarajuću stručnu pomoć ili savetovanje.

Terapija pisanjem je oblik duhovnog putovanja i samospoznaje kroz procese pisanja, predstavlja jednu vrstu egzistencijalističko-humanističkog i kreativnog pristupa životu, uz razvoj unutrašnje komunikacije, jačanja mentalnog i emotivnog potencijala. Na taj način polaznici radionica mogu da postanu sami sebi terapeuti u rešavanju emocionalnih životnih problema, kao i da rade na razvoju kreativnosti, duhovnosti i ličnog samorazvoja.

Individualne radionice se održavaju “u živo” ili onine, putem Zoom platforme, u dogovoru sa polaznicima radionice. Grupne radionice se održavaju isključivo online.

Individualne radionice

U individualnoj radionici polaznik radionice radi zajedno sa edukatorom na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, svakodnevnog stresa i rešavanja emocionalnih životnih problema. Radionica se odvija u u formi učenja pravilnog pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, polaznik uči načine kako da prepozna i rešava krizne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
 • Izražajno pisanje
 • Asocijativno pisanje
 • Transakciono pisanje
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Afirmativno pisanje

Grupne radionice

U grupnoj radionici radi se u malim grupama od 5-10 polaznika. Grupa se sastaja svake srede, u terminu od 18.00-19.30h. Polaznici rade  na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, kroz vežbe terapijskog pisanja na nivou nedeljnih zadataka, samostalno i u interakciji sa ostalim članovima grupe. Kroz sistem vežbi i zadataka, učesnici radionice uče načine kako da prepoznaju i rešavaju krizne situacije i ostvaruju duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje grupne seanse: 90 minuta
 • Vežbe izražajnog pisanja
 • Pisanje za simboličnu publiku
 • Pisma za kišne dane
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Konstrukcija priče – prozne i poetske vežbe

Prijavite se za radionicu